DANUBIA ENGINEERING SRL este inregistrata ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal la registrul de evidenta a A.N.S.P.D.C.P. sub numarul 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice DANUBIA ENGINEERING SRL are are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

DANUBIA ENGINEERING SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime - actiuni de promovare si marketing, imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare (prin completarea formularului pus la dispozitie de catre companie).

Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la DANUBIA ENGINEERING SRL la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte, dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari si dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost incalcate.